Glossary beginning with M

Kliknij jedną z powyższych liter, aby przejść do strony ze wszystkimi terminami rozpoczynających się od tej litery.

MWe

Megawat mocy elektrycznej

MWh

Megawatogodzina (1 GWh = 1.000 MWh)

MWt

Megawat mocy cieplnej