Fitch potwierdza ocenę ratingową ENEA S.A.

1 października agencja ratingowa Fitch Ratings potwierdziła dla ENEA S.A. długoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie "BBB" ze stabilną perspektywą. Potwierdzenie ratingów uwzględnia zmianę profilu biznesowego Spółki, w którym zwiększyła się rola bardziej ryzykownych, zdaniem Fitch, segmentów działalności takich jak wytwarzanie energii elektrycznej i górnictwo węgla kamiennego. Nadal jednak istotną część działalności Spółki stanowi bardziej przewidywalny sektor dystrybucji energii elektrycznej.

Pierwsza rocznica oddania do eksploatacji Bloku B11 w Elektrowni Kozienice

19 grudnia 2018 r. minął rok od oddania do eksploatacji w ENEI Wytwarzanie Bloku nr 11 o mocy 1 075 MW – najnowocześniejszej i najsprawniejszej jednostki produkcyjnej w polskiej energetyce.

ENEA Ciepło i Elektrociepłownia Białystok łączą siły

Z dniem 30 listopada 2018 r. Elektrociepłownia Białystok stanowiąca do tej pory cześć ENEA Wytwarzanie stała się częścią ENEA Ciepło. To kolejny etap zapowiadanych wcześniej zmian w Grupie ENEA, który pozwoli na optymalizację produkcji energii cieplnej w stolicy Podlasia pod jedną rozpoznawalną marką.

LW Bogdanka S.A. po raz 10. w Respect Index

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych po raz kolejny wyłoniła laureatów prestiżowego ratingu RESPECT Index. Lubelski Węgiel Bogdanka po raz dziesiąty został zakwalifikowany do tego grona. Publikacja indeksu w nowym składzie rozpoczęła się od 27 grudnia 2018 r.

Udział w rynku mocy

W 2018 roku uruchomiono w Polsce rozwiązania wspierające bezpieczeństwo energetyczne kraju, czyli mechanizm rynku mocy. W czwartym kwartale odbyły się trzy aukcje mocy z udziałem Grupy ENEA. W ich wyniku, na lata 2021, 2022 i 2023 zakontraktowanych zostało łącznie 3.663 MW obowiązku mocowego dla naszych jednostek wytwórczych, w tym dla Bloku 11 w Elektrowni Kozienice. Zawarte tylko podczas pierwszej aukcji kontrakty wieloletnie, pozwalają szacować potencjalne przychody z rynku mocy na poziomie 6,6 mld zł w okresie 15 lat.

Projekt Ostrołęka C – oficjalny start budowy

28 grudnia 2018 r. zarząd spółki Elektrownia Ostrołęka C Sp. z o.o. wydał polecenie rozpoczęcia prac związanych z budową Elektrowni Ostrołęka C dla generalnego wykonawcy. Wcześniej doszło do podpisania porozumienia, które określiło nowe zasady współpracy między partnerami inwestycji, w tym wysokość zaangażowania finansowego ENEA na Etapie Budowy na kwotę 1 mld zł.

Zmiany w zarządach spółek zależnych

4 października 2018 r. Rada Nadzorcza LW Bogdanka S.A. powołała do składu zarządu spółki Artura Wasilewskiego na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych od dnia 8 października 2018 r. oraz Dariusza Dumkiewicza na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju od dnia 15 października 2019 r.