W 2018 r. w stosunku do 2017 r. nastąpił bardzo istotny wzrost łącznego wolumenu sprzedaży o 2.541 GWh.

Trading


Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym zrealizowana przez ENEA S.A.

W 2018 r. w stosunku do 2017 r. nastąpił bardzo istotny wzrost łącznego wolumenu sprzedaży o 2.541 GWh, tj. o ponad 13%. Wzrost wolumenu sprzedaży wygenerowany został przede wszystkim na sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom biznesowym – wzrost o 2.491 GWh, tj. o ponad 18%, jednakże również w segmencie gospodarstw domowych nastąpił wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej w stosunku do roku ubiegłego – wzrost o 89 GWh, tj. ponad 2 %. Nieznacznemu zmniejszeniu natomiast uległ wolumen sprzedaży paliwa gazowego w stosunku do roku ubiegłego (o 39 GWh, tj. o blisko 4%). Łączny wzrost wolumenowy sprzedaży w 2018 r. przełożył się na zwiększenie łącznych przychodów ze sprzedaży o 650 mln zł, tj. o blisko 16% w stosunku do 2017 r. Wynikał on z ponad 20% wzrostu przychodów ze sprzedaży odbiorcom biznesowych, tj. 619 mln zł. Wolumenowy wzrost sprzedaży w segmencie gospodarstw domowych przełożył się na wzrost przychodów w tym segmencie – wzrost o 31 mln zł, tj. o blisko 3%.