Akcje ENEA S.A. notowane są Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) od 17 listopada 2008 r. Udział akcji Spółki w indeksach na 28 grudnia2018 r.:

WIG30: 0,96%
mWIG40: 3,54%
WIGenergia: 13,51%
WIGPoland: 0,75%

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące akcji Spółki w okresie 2018 r.

Dane 2018
Liczba akcji [szt.] 441 442 578
Minimum [zł] 9,58
Maximum [zł] 11,5
Kurs na koniec okresu [zł] 9,9
Kurs na koniec poprzedniego okresu[zł] 11,5
Średni wolumen [szt.] 1 121 578

Notowania akcji ENEA S.A. w 2017 r. oraz w 2018 r.