W ubiegłym roku w oparciu o przepisy:

 

 • ustawę z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy,
 • Regulamin rynku mocy zatwierdzony decyzją Prezesa URE z dn. 30 marca 2018 r.,
 • Rozporządzenia Ministra Energii:
  • z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wykonania obowiązku mocowego, jego rozliczania i demonstrowania oraz zawierania transakcji na rynku wtórnym,
  • z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie parametrów aukcji głównych dla okresów dostaw przypadających na lata 2021–2023,
  • z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zabezpieczenia finansowego wnoszonego przez dostawców mocy oraz uczestników aukcji wstępnych.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. przeprowadziły następujące procesy rynku mocy:

 

 • certyfikację ogólną,
 • certyfikację do aukcji głównych na lata 2021–2023,
 • aukcję główną na rok 2021 – 15 listopada 2018 r.,
 • aukcję główną na rok 2022 – 5 grudnia 2018 r.,
 • aukcję główną na rok 2023 – 21 grudnia 2018 r. 

Zakontraktowane obowiązki mocowe

ENEA [MW] 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Umowa na 1 rok (istniejące) 37 37 37                        
Umowa na 5 lat (modernizowane) 2 711 2 711 2 711 2 711 2 711                    
Umowa na 15 lat (nowe) 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915
Razem 3 663 3 663 3 663 3 626 3 626 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915

Szacowane przychody z rynku mocy

ENEA [mln]1 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Umowa na 1 rok (istniejące) 9 7 8                        
Umowa na 5 lat (modernizowane) 651 651 651 651 651                    
Umowa na 15 lat (nowe) 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220
Razem 880 878 879 871 871 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220
 1. Wartość nieindeksowana.

ENEA Połaniec S.A. uczestniczyła we wszystkich ww. procesach i w ich wyniku zawarła 2 umowy mocowe na 5-letnie okresy 2021-2025, dla bloków nr 2 i 7. Wynika to ze strategii Grupy ENEA zatwierdzanej decyzjami Zarządu ENEA S.A. przed poszczególnymi aukcjami głównymi. Pozostałe bloki za wyjątkiem bloku nr 9 zostały zgłoszone do udziału w rynku wtórnym. Decyzją Komitetu Sterującego Rynku Mocy GK ENEA zostanie zawarta pomiędzy ENEA Wytwarzanie a ENEA Elektrownia Połaniec umowa ws. wspólnego działania na rynku mocy i wzajemnego rezerwowania.

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. uczestniczyła we wszystkich ww. procesach i w ich wyniku zawarła:

 1. dziewięć umów mocowych na 5-letnie okresy dostaw 2021-2025, dla bloków nr 1-10 bez bloku 3,
 2. jedną Umowę mocową na 15 letni okres dostaw 2021-2035 dla bloku 11,
 3. umowy jednoroczne dostaw na lata 2021, 2022 i 2023, dla trzech jednostek Rynku Mocy z Segmentu OZE (wodne) o łącznej mocy 37,1 MW.

Założenia te wynikały ze strategii Grupy ENEA zatwierdzanej decyzjami Zarządu ENEA S.A. przed poszczególnymi aukcjami głównymi. Blok nr 3 oraz jednostki węglowe w Elektrociepłowni Białystok oraz MEC Piła zostały zgłoszone do udziału w rynku wtórnym.