Zasoby

Zasoby

 • 6,3 GW całkowitej zainstalowanej mocy elektrycznej
 • 384 mln ton potencjału wydobycia trzech obszarów koncesyjnych
 • 122,8 tys. km linii dystrybucyjnych wraz z przyłączami
 • 16,5 tys. Pracowników
 • 2,5 mln Klientów
 • 2,6 mln Odbiorców usług dystrybucyjnych
Finanse 2018 roku

Finanse 2018 roku

 • 12.673 mln zł przychodów ze sprzedaży netto
 • 2.348 mln zł EBITDA
 • 719 mln zł zysku netto
 • 2.307 mln zł CAPEX
Cele do 2025 roku

Cele do 2025 roku

 • 75% zużycia węgla z własnych aktywów
 • 5,8–6,3 GW zainstalowanej konwencjonalnej mocy elektrycznej
 • 20,1 TWh sprzedaży energii elektrycznej
 • EBITDA 2.939 mln zł (38% wzrostu od 2015 r.)