Glossary beginning with C

Kliknij jedną z powyższych liter, aby przejść do strony ze wszystkimi terminami rozpoczynających się od tej litery.

CAPEX

Capital expenditures - nakłady inwestycyjne

Carbon leakage

Ucieczka dwutlenku węgla - przenoszenie emisji dwutlenku węgla z jednego kraju do drugiego

Cena euroszczytu (PEAK)

Cena kontraktu z dostawą takiego samego wolumenu energii w euroszczycie (tj. w godzinach od 7:00 do 22:00 w dni robocze)

Cena pasma (BASE)

Cena kontraktu z dostawą takiego samego wolumenu energii w każdej godzinie doby

CER

Certified Emission Reduction - jednostka poświadczonej redukcji emisji

CO2

Dwutlenek węgla

Cykl rotacji należności krótkoterminowych w dniach

Średni stan należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe x liczba dni Przychody ze sprzedaży netto

Cykl rotacji zapasów w dniach

Średni stan zapasów x liczba dni Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów

Cykl rotacji zobowiązań z tyt. dostaw i usług oraz pozostałych w dniach

Średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych x liczba dni Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów