Glossary beginning with D

Kliknij jedną z powyższych liter, aby przejść do strony ze wszystkimi terminami rozpoczynających się od tej litery.

DAP

Delivered at Place – sytuacja, w której sprzedający towar odpowiada za dostarczenie towaru do określonego miejsca, natomiast za rozładunek odpowiada kupujący

Dług netto / EBITDA

Zobowiązania oprocentowane - środki pieniężne i ich ekwiwalenty EBITDA LTM