Glossary beginning with G

Kliknij jedną z powyższych liter, aby przejść do strony ze wszystkimi terminami rozpoczynających się od tej litery.

GPZ

Główny Punkt Zasilający – stacja transformatorowa, odpowiadająca za zamianę wysokiego lub średniego napięcia na napięcie niskie dla odbiorców końcowych na określonym obszarze

Grupa taryfowa A

Energia sprzedawana i dostarczana odbiorcom przyłączonym do sieci wysokiego napięcia

Grupa taryfowa B

Energia sprzedawana i dostarczana odbiorcom przyłączonym do sieci średniego napięcia

Grupa taryfowa C

Energia sprzedawana i dostarczana odbiorcom przyłączonym do sieci niskiego napięcia, z wyłączeniem odbiorców zużywających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych

Grupa taryfowa G

Energia sprzedawana i dostarczana odbiorcom zużywającym energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych przyłączonych do sieci niezależnie od poziomu napięcia