Wydobycie

LW Bogdanka jest jednym z liderów rynku producentów węgla kamiennego w Polsce, wyróżniających się na tle branży pod względem osiąganych wyników finansowych, wydajności wydobycia węgla kamiennego oraz planów inwestycyjnych zakładających udostępnienie nowych złóż. Sprzedawany przez Spółkę węgiel kamienny energetyczny stosowany jest przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i produkcji cementu. Głównymi odbiorcami węgla z LW Bogdanka są spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ENEA tj. ENEA Wytwarzanie (Elektrownia Kozienice) oraz ENEA Elektrownia Połaniec (EEP). LW Bogdanka w ramach Grupy sprzedaje około 85% swojej produkcji.

Wyszczególnienie20172018Zmiana
Produkcja netto [tys. ton] 9 050 9 007 -0,5%
Sprzedaż węgla [tys. ton] 9 151 8 943 -2,3%
Zapasy (na koniec okresu) [tys. ton] 24 88 267,3%
Roboty chodnikowe [km] 30,7 37,0 20,4%