MISJA

ENEA dostarcza stale doskonalone produkty i usługi, wyprzedzając oczekiwania Klientów dzięki zmotywowanym zespołom pracującym w przyjaznej, bezpiecznej i innowacyjnej organizacji.

WIZJA

ENEA jest wiodącym dostawcą zintegrowanych produktów i usług surowcowo- energetycznych oraz innych innowacyjnych usług dla szerokiego grona Klientów, cenionym za jakość, kompleksowość i niezawodność.

ENEA zdefiniowała 60 inicjatyw strategicznych, z których ponad 50% ma charakter innowacyjny.

Realizacja zwiększających potencjał biznesowy inicjatyw będzie wspierać m.in. rozwój innowacyjnych produktów, usług i linii biznesowych GK ENEA.

Development strategy
Czyste technologie węglowe (w tym IGCC)
Rozwój poligeneracji rozproszonych
Hybrydowe OZE
Kopalnia inteligentnych rozwiązań
Najlepsze praktyki i wzrost efektywności wydobycia
Inteligentna sieć dystrybucyjna
Usługi operatorskie (w tym dla mikrosieci oraz kopalń)
Rozwój mikro- i makroklastrów energetycznych
Instalacje prosumenckie
Zintegrowane pakiety produktów i usług
Usługi w ramach Internetu Rzeczy
Elektromobilność


Podstawowy budżet inwestycyjny w wysokości 26,4 mld zł

Szacowane nakłady inwestycyjne GK ENEA w latach 2016-2030 [mln zł, ceny bieżące]

Obszar2016-20252026-2030
Wydobycie 3 712 2 080
Dystrybucja 9 501 5 193
Wytwarzanie 4 808 504
Pozostałe 403 153
Łącznie podstawowy budżet inwestycyjny GK ENEA 18 424 7 930
Potencjał CAPEX 1 6 176 5 320
Zwiększenie potencjału inwestycyjnego 2 3 200 2 500
Łącznie GK Enea 27 800 15 750
  1. Potencjał CAPEX zachowując wskaźnik dług netto / EBITDA na bezpiecznym poziomie.
  2. Zwiększenie potencjału inwestycyjnego o 5,7 mld zł w wyniku realizacji innowacyjnych inicjatyw strategicznych (wzrost EBITDA).