Wyszczególnienie:20172018Zmiana
Liczba Odbiorców na koniec okresu 2 552 699 2 588 896 1,42 %

Dystrybucja

Regulacja jakościowa

Spółka spełniła w 2018 roku cele wynikające z regulacji jakościowej, co w konsekwencji nie będzie miało negatywnego przełożenia na przychód regulowany w 2020 roku.

Regulacja jakościowa