Grupa Kapitałowa ENEA zatrudnia na umowę o pracę 16.531 osób, w tym 2.950 kobiet i 13.581 mężczyzn.

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2018 r. - wykształcenie

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2018 r. - wiek