Business areas of ENEA Group Obszary Biznesowe Grupy ENEA MINING WYDOBYCIE GENERATION WYTWARZANIE DISTRIBUTION DYSTRYBUCJA TRADING OBRÓT
Obszary Biznesowe Grupy ENEA
OBRÓT

Obrót detaliczny

 • Obrót energią elektryczną i paliwem gazowym na rynku detalicznym
 • Oferta produktowa i usługowa dostosowana do potrzeb Klientów
 • Całościowa Obsługa Klienta

Obrót hurtowy

 • Optymalizacja portfela kontraktów hurtowych energii elektrycznej i paliwa gazowego
 • Działania na rynkach produktowych
 • Zapewnienie dostępu do rynków hurtowych
DYSTRYBUCJA
 • Dostarczanie energii elektrycznej
 • Planowanie i zapewnianie rozbudowy sieci dystrybucyjnej
 • Eksploatacja, konserwacja i remonty sieci dystrybucyjnej
 • Zarządzanie danymi pomiarowymi
WYTWARZANIE
 • Wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o węgiel kamienny, biomasę, gaz, wiatr, wodę i biogaz
 • Wytwarzanie ciepła
 • Przesyłanie i dystrybucja ciepła
 • Obrót energią elektryczną
WYDOBYCIE
 • Produkcja węgla kamiennego

 • Sprzedaż węgla kamiennego
 • Zabezpieczenie bazy surowcowej dla Grupy