Wydobycie
 • Pozyskanie nowych koncesji:
  • ubieganie się o koncesję na wydobycie w obszarze K-6 i K-7
 • Utrzymanie parku maszynowego - zakup i montaż maszyn oraz urządzeń
 • Inwestycje operacyjne - wykonanie ponad 37,0 km wyrobisk
 • Inne inwestycje rozwojowe i odtworzeniowe:
  • inwestycje odtworzeniowe w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla, m.in. modernizacje konstrukcji stalowych oraz projekt na zabudowę separatora elektromagnetycznego, budowa systemu odprowadzania gazów ze stanowisk spawalniczych
  • instalacje energetyczne, telekomunikacyjne i mechaniczne
Wytwarzanie

ENEA Wytwarzanie

 • W dniu 30 marca 2018 r. zakończono prace modernizacyjne na projekcie - Modernizacja stojana z bloku nr 8 na rezerwę. Instytut Energetyki przygotował sprawozdanie z nadzoru, sprawozdanie zostało odebrane. Projekt został zakończony pomyślnie i w terminie
 • Zakończono prace na projekcie - Modernizacja bloku nr 10 w ramach Programu modernizacji bloków 2 x 500 MW, podpisano Protokół odbioru końcowego z dnia 22 maja 2018r. oraz przekazano inwestycję na majątek Spółki
 • Kontynuacja zabudowy instalacji SCR wraz z modernizacją elektrofiltrów dla bloków nr 9 i 10 w ramach programu modernizacji bloków 2 x 500 MW
 • Zakończenie prac obiektowych oraz realizacja prób i uruchomień zgodnych z harmonogramem –modernizacja bloku Nr 6: 6 października 2018 r. synchronizacja bloku nr 6; 9 października 2018 r. zakończony ruch próbny bloku nr 6
 • Przekazano na majątek Spółki instalację IOS dla kotłów K7 i K8 w EC Białystok

ENEA Elektrownia Połaniec

 • Uruchomiona instalacja SCR na bloku 4
 • Feniks blok 5 - Zawarte umowy na modernizację części turbogeneratorowej, rozpoczęte prefabrykacje. Podpisany kontrakt na budowę instalacji SCR. W trakcie proces przetargowy na część kotłową
Dystrybucja
 • Zakończenie realizacji szeregu inwestycji związanych z rozbudową, automatyzacją i modernizacją stacji oraz sieci elektroenergetycznych, w tym związanych z przyłączeniem do sieci, jak również z modernizacją stacji, w tym przebudowa GPZ Zdroje oraz GPZ Dąbie wraz z budową LK_110 kV relacji Dąbie – Zdroje, modernizacja GPZ Żary, budowa GPZ Choszczno II oraz GPZ Recz wraz z budową LN_110 kV relacji Choszczno II - Recz
 • Kontynuacja istniejących i rozpoczęcie nowych inwestycji, których realizacja będzie prowadzona w trakcie 2019 r. i w latach następnych
 • Kontynuacja usprawniania procesów przyłączania Klientów do sieci elektroenergetycznej
 • Kontynuacja rozwoju narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie siecią