Wytwarzanie

ENEA Wytwarzanie i jej Spółki zależne oraz ENEA Ciepło według stanu na 31 grudnia 2018 r.

  WyszczególnienieMoc zainstalowana elektryczna
[MWe]
Moc osiągana elektryczna 
[MWe]
Moc zainstalowana cieplna 
[MWt]
Zainstalowana moc w OZE
[Mw]
Elektrownia Kozienice 4 071,8 4 016,0 125,4  
Elektrownia Połaniec 1 837,0 1 882,0 130,0 230,0
Farmy Wiatrowe Bardy, Darżyno i Baczyna (Lubno I i Lubno II) 71,6 70,1 0,0 70,1
Biogazownie Liszkowo i Gorzesław 3,8 3,8 3,1 3,1
Elektrownie Wodne 58,8 55,8 0,0 55,8
MEC Piła 10,0 10,0 135,3  
PEC Oborniki 0,0 0,0 30,4  
ENEA Ciepło (Elektrociepłownia Białystok)1 203,5 156,6 684,09 55,0
Razem [brutto] 6 256,6 6 194,3 1 108,29 414,0
  1. Od 30 listopada Elektrociepłownia Białystok jest częścią spółki ENEA Ciepło.

Wytwarzanie

  1. Zakłada się, że dniem wyłączenia z eksploatacji będzie 31 dzień grudnia roku jak w tabeli.
  2. Źródła w ENEA Ciepło od 30 listopada 2018. 
  3. Turbozespół kondensacyjny zasilany z upustów bloku B2 lub B3. 
  4. Kocioł w modernizacji. Konwersja kotła na paliwo gazowe.