NOWE WYZWANIA

List Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo,

Miniony rok charakteryzował się wysoką dynamiką zmian rynkowych i regulacyjnych w otoczeniu GK ENEA. Rekordowy wzrost ceny uprawnień do emisji CO2, rosnące koszty paliwa i transportu, a także nowe regulacje dla rynku energii, to tylko kilka z czynników, których wpływ spowodował, że firmy z sektora elektroenergetycznego, w tym Grupa ENEA, musiały sprostać nowym wyzwaniom i dostosować się do nich, szczególnie w obszarze wytwarzania i obrotu.

NASZA GRUPA

Grupa Enea w liczbach

Zasoby

  • 6,3 GW całkowitej zainstalowanej mocy elektrycznej
  • 384 mln ton potencjału wydobycia trzech obszarów koncesyjnych
  • 122,8 tys. km linii dystrybucyjnych wraz z przyłączami
  • 16,5 tys. Pracowników
  • 2,5 mln Klientów
  • 2,6 mln Odbiorców usług dystrybucyjnych

NASZA GRUPA

Struktura Grupy

W obrębie Grupy Kapitałowej ENEA funkcjonuje 6 wiodących podmiotów, tj. ENEA S.A. (obrót energią elektryczną), ENEA Operator Sp. z o.o. (dystrybucja energii elektrycznej), ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. oraz ENEA Elektrownia Połaniec S.A. (produkcja i sprzedaż energii elektrycznej i cieplnej), ENEA Trading Sp. z o.o. (handel hurtowy energią elektryczną) oraz LW Bogdanka S.A. (wydobycie węgla).

NASZA STRATEGIA

Strategia Rozwoju do 2030 roku

ENEA zdefiniowała 60 inicjatyw strategicznych, z których ponad 50% ma charakter innowacyjny.

Realizacja zwiększających potencjał biznesowy inicjatyw będzie wspierać m.in. rozwój innowacyjnych produktów, usług i linii biznesowych GK ENEA.

NASZ BIZNES

Wydobycie

LW Bogdanka jest jednym z liderów rynku producentów węgla kamiennego w Polsce, wyróżniających się na tle branży pod względem osiąganych wyników finansowych, wydajności wydobycia węgla kamiennego oraz planów inwestycyjnych zakładających udostępnienie nowych złóż.

Wytwarzanie

Grupa ENEA jest ważnym ogniwem i stabilizatorem bezpieczeństwa energetycznego Polski. Z tą strategiczną rolą łączą się nieodzownie duże inwestycje w rozwój mocy wytwórczych i modernizację istniejących bloków energetycznych, m.in. w kontekście dostosowywania ich do konkluzji BAT

NASZ BIZNES

Dystrybucja

Spółka spełniła w 2018 roku cele wynikające z regulacji jakościowej, co w konsekwencji nie będzie miało negatywnego przełożenia na przychód regulowany w 2020 roku.