Wytwarzanie

Wytwarzanie

Grupa ENEA jest ważnym ogniwem i stabilizatorem bezpieczeństwa energetycznego Polski. Z tą strategiczną rolą łączą się nieodzownie duże inwestycje w rozwój mocy wytwórczych i modernizację istniejących bloków energetycznych, m.in. w kontekście dostosowywania ich do konkluzji BAT